معنی کشیده شدن

کشیده شدن
معادل ابجد

کشیده شدن در معادل ابجد

کشیده شدن
  • 693
حل جدول

کشیده شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

کشیده شدن در لغت نامه دهخدا

  • کشیده شدن. [ک َ / ک ِ دَ / دِ ش ُ دَ] (مص مرکب) انقباض. (یادداشت مؤلف). || اقتیاد. انقیاد. (منتهی الارب). || امتداد. (تاج المصادر بیهقی). ممتد گشتن. (یادداشت مؤلف). تمدد. (منتهی الارب). || انجرار. منجر شدن. (یادداشت مؤلف) (تاج المصادر بیهقی). || جذب شدن. (یادداشت مؤلف). انجذاب. (تاج المصادر بیهقی). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کشیده شدن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید