معنی کشسان

کشسان
معادل ابجد

کشسان در معادل ابجد

کشسان
  • 431
حل جدول

کشسان در حل جدول

فارسی به انگلیسی

کشسان در فارسی به انگلیسی

  • Elastic, Resilient, Rubbery, Springy, Stretchy, Tensile
فارسی به عربی

کشسان در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

کشسان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید