معنی کشتبان

کشتبان
معادل ابجد

کشتبان در معادل ابجد

کشتبان
 • 773
حل جدول

کشتبان در حل جدول

فرهنگ معین

کشتبان در فرهنگ معین

 • (کِ) (ص مر.) زارع، دهقان.
لغت نامه دهخدا

کشتبان در لغت نامه دهخدا

 • کشتبان. [ک ِ] (اِ مرکب) زارع. (آنندراج):
  نه بهر عبره کردن کشتبان را قسمت غله
  نه بهر باج خواهی کاربان را رحمت عامل.
  امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کشتبان در فرهنگ عمید

 • زارع، کشاورز،

  نگهبان مزرعه،
عربی به فارسی

کشتبان در عربی به فارسی

 • انگشتانه , لوله فلزی کوتاه
فرهنگ فارسی هوشیار

کشتبان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی تازی گشته از واژه ی کشتبین به آرش گل انگشتانه کشاتبین گل انگشتانه، انگشتانه: انگشتانه ی درزی، زخمه (مضراب) (صفت) نگهبان مزرعه، زارع کشاورز. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید