معنی کشتارگاه

کشتارگاه
معادل ابجد

کشتارگاه در معادل ابجد

کشتارگاه
  • 947
حل جدول

کشتارگاه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کشتارگاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کشتارگاه در فرهنگ معین

  • (~.) (اِمر.) سلاخ خانه، مذبح، جای کشتن جانوران گوشتی.
لغت نامه دهخدا

کشتارگاه در لغت نامه دهخدا

  • کشتارگاه. [ک ُ] (اِ مرکب) سلاخ خانه. مَسلَخ. (یادداشت مؤلف). جای کشتن حیوانات حلال گوشت چون گوسفند و گاو و گاومیش برای مصرف کردن گوشت آنها. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کشتارگاه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ایتالیایی

کشتارگاه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

کشتارگاه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید