معنی کشتار

لغت نامه دهخدا

کشتار

کشتار. [ک ِ] (ن مف) زرع (از: کشت + ار، علامت صفت مفعولی). کِشتَه. (یادداشت مؤلف):
بد به تن خویش چو خود کرده ای
باید خوردنت ز کشتار خویش.
ناصرخسرو.

کشتار. [ک ُ] (ن مف) (مرکب از کشت + ار، پسوند اسم مصدر و صفت مفعولی) کشته. مقتول. جانور بسمل کرده را گویند که به عربی مذبوح خوانند. (برهان). ذبیحه: به بخت النصر ایدون گفتند که دانیال و یاران وی دینی دیگر دارند و از کشتار تو نخورند. (ترجمه ٔ طبری بلعمی).
هنوز پنج یکی پیش میر برده نبود
از آن شکاری کز تیر میر شد کشتار.
فرخی.
گاه گوید زین بباید خورد کاین پاکست و خوش
گاه گوید نی نشاید خورد کاین کشتار نیست.
ناصرخسرو.
اگر این سگ یا یوز عادت دارد که کمین کند پس ناگاه به صید جهد روا باشد کشتاراو خوردن. (راحه الصدور راوندی). او مذکی باشد و کشتار او حلال باشد و پاکیزه. (تفسیر ابوالفتوح ج 2). این انواع را کشتار شناختند بر طریقه و اعتقاد خود. (تفسیر ابوالفتوح ج 2). مذهب بیشتر فقها آن است که اگر دریابند آن را و در او حیات باشد و بکشند کشتار بود و آن را که ندانند در او حیات است کشتار نبود. (تفسیر ابوالفتوح ج 2).
- بازار کشتاران، بازار قصابان: مگر وقتی به بازار کشتاران برمی گذشت قصابی گوسفندی را سلخ می کرد. (چهار مقاله ٔ نظامی عروضی).
|| (اِمص) قتل. مقاتله. تقاتل. ذبح. خونریزی. عمل کشتن. قتال.
- کشتار کردن، ذبح کردن. قتل کردن. (از ناظم الاطباء). سر بریدن گوسفند و گاو برای اکل.
- || قتال کردن. جنگ کردن. خونریزی کردن. (یادداشت بخط مؤلف).

فرهنگ معین

کشتار

(کُ) [په.] (اِمص.) ذبح، قتل.

حل جدول

کشتار

قتل عام

فیلمی با بازی کیت وینسلت

قتال

فرهنگ فارسی هوشیار

کشتار

بسیار کشتن، قلع و قمع کردن


کشتار گاه

(اسم) جای کشتن مقتل، محل سر بریدن گاو و گوسفند مسلخ

فارسی به ایتالیایی

فرهنگ عمید

کشتار

کشتن،
بسیار‌کشتن، قتل عام،
کشتن گاو و گوسفند در کشتارگاه، ذبح،


کشتار گاه

جای کشتن، مسلخ،
جای کشتار گاو و گوسفند که گوشت آن‌ها به مصرف خوراک مردم می‌رسد،

مترادف و متضاد زبان فارسی

کشتار

آدمکشی، قتل‌عام، قتل، ذبح، سلاخی، قربانی، نحر، محاربه

فارسی به انگلیسی

کشتار

Blood Bath, Kill, Killing, Massacre

فارسی به عربی

کشتار

قتل، مذبحه


کشتار کردن

ذبح

معادل ابجد

کشتار

921

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری