معنی کربنات

کربنات
معادل ابجد

کربنات در معادل ابجد

کربنات
  • 673
حل جدول

کربنات در حل جدول

فرهنگ معین

کربنات در فرهنگ معین

  • (~. ) [فر. ] (اِ. ) املاح اسیدکربنیک که به آسانی به وسیله اسیدها تجزیه می شود. مانند: کربنات سدیم، کربنات سرب و غیره. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کربنات در لغت نامه دهخدا

  • کربنات. [ک َ ب ُ] (فرانسوی، اِ) املاح اسید کربنیک را گویند، از قبیل: کربنات سدیم و کربنات سرب و غیره. (از فرهنگ فارسی معین). برای اطلاع بیشتر درباره ٔ کربناتها رجوع به گیاه شناسی ثابتی، کارآموزی داروسازی و روش تهیه ٔ مواد آلی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کربنات در فرهنگ عمید

  • هریک از نمک‌های اسیدکربنیک،
فرهنگ فارسی هوشیار

کربنات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • املاح اسید کربنیک را گویند از قبیل کربنات سدیم و کربنات سرب و غیره. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید