معنی کرایم

کرایم
معادل ابجد

کرایم در معادل ابجد

کرایم
  • 271
حل جدول

کرایم در حل جدول

  • اعضاى شریف بدن
  • اندام هاى شریف بدن
فرهنگ معین

کرایم در فرهنگ معین

  • جمع کریمه. ، زنان با مروت، بزرگ قدر، ارجمند. [خوانش: (کَ یِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کرایم در لغت نامه دهخدا

  • کرایم. [ک َ ی ِ] (ع ص، اِ) ج ِ کریمه. زنان بامروت. (فرهنگ فارسی معین). || بزرگ قدر. ارجمند: هرگونه تحف و هدایا از کرایم اموال صامت و ناطق و نفایس اجناس لایق و فایق را وسیله ٔ سعادت یک التفات از بندگان آستان اقبال آشیان می ساختند. (ظفرنامه ٔ یزدی از فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کرایم در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

کرایم در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع: کریمه زنان با مرورت، بزرگ قدر ارجمند: } هر گونه تحف و هدایا از کرایم اموال صامت و ناطق و نفایس اجناس لایق و فایق را وسیله سعادت یک التفات از بندگان آستان اقبال آشیان میساختند ‎. { (ظفر نامه یزدی). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید