معنی کرانه

کرانه
معادل ابجد

کرانه در معادل ابجد

کرانه
 • 276
حل جدول

کرانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کرانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جانب، جهت، طرف 2، افق، ساحل، کنار، کناره، طره، عرض، گوشه، ناحیه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

کرانه در فرهنگ معین

 • کنار، لب ساحل، پایان. [خوانش: (کَ نِ) [په.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

کرانه در لغت نامه دهخدا

 • کرانه. [ک َ ن َ / ن ِ] (اِ) بمعنی کران باشد که کنار است. (برهان). طرف. جانب. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف) (ترجمان القرآن). حاشیه. (یادداشت مؤلف). کناره. (صحاح الفرس). گوشه. مقابل میانه. شفا. حرف. (ترجمان القرآن) (یادداشت مؤلف). خوز و خسب دو شهری است بر کرانه ٔ بیابان. (حدود العالم). بهره، آخر شهر کرمان است و بر کرانه ٔ بیابان نهاده و از آنجا به سیستان روند. (حدود العالم). جرمنگان خرد و جرمنگان بزرگ دو شهر است بر کرانه ٔ بیابان نهاده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کرانه در فرهنگ عمید

 • ساحل، کنار،
  طرف، سو،
  [قدیمی] انتها، پایان: خدای را مددی ای دلیل راه حرم / که نیست بادیهٴ عشق را کرانه پدید (حافظ: ۴۶۴)،
  * کرانه کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی]
  به پایان رساندن،
  (مصدر لازم) [مجاز] منحرف شدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کرانه در فارسی به انگلیسی

 • Beach, Coast, Edge, End, Front, Frontage, Sand, Seacoast, Seashore, Shore, Strand, Waterfront, Waterside. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

کرانه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

کرانه در نام های ایرانی

 • دخترانه، ساحل، کنار، سو، جهت
فرهنگ فارسی هوشیار

کرانه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

کرانه در فرهنگ پهلوی

 • ساحل، حاشیه دریا
واژه پیشنهادی

کرانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید