معنی کرال

کرال
معادل ابجد

کرال در معادل ابجد

کرال
  • 251
حل جدول

کرال در حل جدول

فرهنگ معین

کرال در فرهنگ معین

  • (کِ) [انگ. ] (اِ. ) نوعی شنا که به پشت یا سینه روی آب می خوابند و دست ها را از بالای سر در آب فرو می برند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کرال در لغت نامه دهخدا

  • کرال. [] (اِخ) شهرکی است با کشت و برز بسیار [به ماوراءالنهر] نزدیک غزک، خیرال، ورذول، کبریه، بغوزانک و از آنجا اسب خیزد. (از حدود العالم). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کرال در فرهنگ عمید

  • سریع‌ترین نوع شنا که به پشت یا سینه صورت می‌گیرد و شناگر دست‌ها را از بالای سر در آب فرومی‌برد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کرال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی سر شنا گونه ای از شنا که به پشت یا سینه انجام می شود و شناگر دست ها را از بالای سر در آب فرو می برد و این تندترین شناست. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید