معنی کتل

کتل
معادل ابجد

کتل در معادل ابجد

کتل
 • 450
حل جدول

کتل در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کتل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بلندی، پز، پژ، پشته، تپه، تل، عقبه، کوه، گردنه، گریوه، توق، اسب‌زین‌کرده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

کتل در فرهنگ معین

 • اسب یدک، اسب جنیبت، تل و پشته بلند خاک. [خوانش: (کُ تَ) (اِ. ) = کوتل: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کتل در لغت نامه دهخدا

 • کتل. [ک ُ ت َ] (ترکی - مغولی، اِ) کوتل. اسب جنیبت باشد و آن اسبی است زین کرده که پیش پیش سلاطین و امرا برند. (برهان). اسب جنیبت که پیش پیش سواری ملوک و امرابرند. (آنندراج). بالا. پالا. پالاوه. یدک. (یادداشت مؤلف). رکابی. (لغت محلی شوشتر). جنیبت:
  بیخودم در پی آن شوخ دغل
  توسن عمر من است اسپ کتل.
  محمد سعید اشرف (از آنندراج).
  نقش خود را پیش تابوتش کتل می خواستم
  وقت رفتن بود مرگ بی اجل می خواستم.
  نادم لاهیجانی (از آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • کتل.[ک ُ ت َ] (ع اِ) ج ِ کُتلَه. رجوع به کُتلَه شود.

 • کتل. [ک َ ت َ] (ع مص) برچفسیدن و لزج گردیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تلزق و تلزج. || درغلطیدن خر و چسبیدن خاک به وی. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • کتل. [ک َ] (ع مص) بند کردن و بازداشتن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • کتل. [ک َ ت َ] (ع اِمص) درشتی اندام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • کتل. [ک َ ت َ] (اِ) در تداول باغبانان، جوانه ای که از پای درختان میروید نزدیک یا محاذی زمین بی ریشه اما پاجوش آن باشد که از پای درخت برآید از زیر زمین و ریشه نیز دارد. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کتل در فرهنگ عمید

 • پشته، تل، تپۀ بلند،
 • عَلَم عزاداری،

  [قدیمی] اسب یدک، جنیبت،
فارسی به انگلیسی

کتل در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

کتل در گویش مازندرانی

 • کنده ی درخت، به پهلو دراز کشیدن و افتادن، اریب
 • گردنه، چوبی که با آن دانه هایی مانند باقلا و غیره را از...
 • خشک شدن زبان دراثر کار زیاد، خشک شدن زبان در اثر پرحرفی...
فرهنگ فارسی هوشیار

کتل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • باز داشتن زندانی کردن ‎ لیز خوردن لغزیدن، ستبری اندام کوتل مغولی ترکی پالاد (جنیبت) من رهی پیرو سست پای شدم نتوان راه کرد بی پالاد (فرالاروی) به آرش دره و هم چنین به آرش تپه ی بلند پارسی است در فرانسوی کتو همین آرش را دارد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید