معنی کبودان

کبودان
معادل ابجد

کبودان در معادل ابجد

کبودان
 • 83
حل جدول

کبودان در حل جدول

 • از جزایر دریاچه ارومیه
فرهنگ معین

کبودان در فرهنگ معین

 • (کَ) (اِمر.) سیاه دانه.
لغت نامه دهخدا

کبودان در لغت نامه دهخدا

 • کبودان. [ک ُ] (اِ) صاحب برهان و به تبع او صاحب آنندراج گوید: تخمی باشد که سیاه دانه خوانند. و در فرهنگ جهانگیری نیز سیاه دانه دانسته شده است و در فهرست مخزن الادویه، اسم عربی شاهدانه مذکور گردیده است اما کلمه مصحف کنودان است بمعنی شاهدانه. رجوع به کنودان و کبودانه شود. توضیح بیشتر ...
 • کبودان. [ک َ] (اِخ) (دریای. ) دریای ارمینیه است. درازی اوپنجاه فرسنگ است اندر پهنای سی فرسنگ. اندر میان این دریا دهی است کبودان گویند و این دریا را بدان ده باز خوانند و از گرد او آبادانی است و اندراو هیچ جانور نیست از شوری آبش مگر کرم. (حدودالعالم چ ستوده صص 14- 23). و دمشقی در نخبهالدهر آرد: دریاچه ای است به ارمنستان. اما ظاهراً در گفته ٔ صاحب حدودالعالم و دمشقی تسامحی است بدین تعبیر که میان کلمه ٔ اورمیه و ارمنیه (ارمنستان) خلط کرده اند. توضیح بیشتر ...
 • کبودان. [ک َ] (اِخ) دهی است در میان دریاچه ٔ اورمیه که بر جزیره ای قرار داشته است. و اما اندر دریای ارمینیه (صحیح اورمیه) یک جزیره است بر او یک ده است آنرا کبودان خوانند جایی با نعمت و مردم بسیار. (حدودالعالم چ ستوده، ص 23). ابی دلف در سفرنامه گوید: کوهی است میان دریاچه ٔ اورمیه در آن قریه هایی وجوددارد که محل سکونت و توقف دریانوردان و کشتی های دریاچه است. (سفرنامه ٔ ابودلف در ایران ترجمه ٔ ابوالفضل طباطبائی ص 48). توضیح بیشتر ...
 • کبودان. [ک َ] (اِخ) دهی از دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر. دارای 132 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
 • کبودان. [ک َ] (اِخ) دهی از دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. کوهستانی، معتدل. دارای 346 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • کبودان. [ک ُ] (اِخ) نام قریه ای است از مضافات نیشابور. (آنندراج) (برهان):
  بود آن قریه را کبودان نام
  پیر زالی در آن گرفته مقام.
  جامی (از فرهنگ جهانگیری). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کبودان در فرهنگ عمید

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید