معنی کبریت

کبریت
معادل ابجد

کبریت در معادل ابجد

کبریت
 • 632
حل جدول

کبریت در حل جدول

 • آتشزنه گوگردی
 • آتش زنه گوگردی
 • فیلمی با بازی محمدرضا فروتن
فرهنگ معین

کبریت در فرهنگ معین

 • (کِ) (اِ. ) قطعه کوتاه و باریکی از چوب که انتهای آن به مواد آتش زا مثل گوگرد آغشته شده و بر اثر مالش یا اصطکاک با سطح زبر آتش می گیرد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کبریت در لغت نامه دهخدا

 • کبریت. [ک ِ] (ع اِ) گوگرد. (برهان) (دهار) (مفاتیح العلوم) (مهذب الاسماء). گوگرد و این معرب است. (آنندراج). گوگرد که به هندی گندیک گویند. (غیاث اللغات). نَبخَه. (منتهی الارب). ماده ٔ بسیط معدنی زردرنگ که در آب حل نمی شود و بدان آتش افروزند. (از اقرب الموارد). نوعی از سنگ سنباده ٔ نرم که در معدن مرطوب و سست است. (الجماهر چ حیدرآبادسال 1355 هَ. ق. ص 103). گوگرد که سنگ آتش گیر است یا جوهری است معدنی و آن بخاری باشد دخانی که بعض آن زیرزمین منجمد گردد و بعض آن از شکافها بر آید و درکرانه بسته گردد و گویند معدن آن در وادی النهل ورای تبت است و گویند چشمه است روان چون منجمد گردد کبریت شود و آن بر اصناف باشد سرخ و زرد و سیاه. توضیح بیشتر ...
 • کبریت. [ک ِ] (ع اِ) چوب کوچک و باریکی که در نوک آن گوگرد باشد. (ناظم الاطباء). فارسیان خسی را گویند که به آب گوگرد تر کرده خشک سازند و به اندک گرمی آتش گیرد و برای افروختن شمع و چراغ بکار آیدو در عرف هند آن را یاسلائی خوانند و این مجاز است از عالم تسمیه الشی ٔ باسم مادته، مثل شمع که بمعنی موم است و بر فتیله ٔ موم اطلاق کنند. (آنندراج). در قدیم کبریت از تکه چوبهای باریک یا چوب شاهدانه ساخته می شد که یک یا دو سر آن را در گوگرد مذاب برده بودند و افروخته نمی شد مگر در تماس با جسمی مشتعل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کبریت در فرهنگ عمید

 • [مجاز] چوبی که سر آن گوگرد دارد و با کشیدن به چیز دیگر مشتعل می‌شود،
  [قدیمی] زر سرخ،
  [قدیمی] یاقوت،
  (شیمی) [قدیمی] گوگرد،
  * کبریت احمر: [قدیمی]
  گوگرد سرخ،
  [مجاز] هرچیز کمیاب و نادر،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کبریت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به ترکی

کبریت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کبریت در فارسی به عربی

 • ضوء، قداحه، مباراه
تعبیر خواب

کبریت در تعبیر خواب • کبریت: گنج  روشن کردنش: سورپریز

  - لوک اویتنهاو

 • ۱ـ دیدن چوب کبریت در خواب، علامت آن است که به هنگام درماندگی و نومیدی کامل، ناگهان اقبال به شما رو خواهد کرد.

  ۲ـ اگر خواب ببینید در تاریکی کبریت روشن می کنید، علامت آن است که به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد.
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کبریت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گوگرد، ماده بسیط معدنی زرد رنگ که در آب حل نمی شود و بدان آتش افروزند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

کبریت در فرهنگ فارسی آزاد

 • کِبریت، گوگرد، یاقوت سرخ، طلای سرخ،
فارسی به ایتالیایی

کبریت در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

کبریت در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید