معنی کبالت

کبالت
معادل ابجد

کبالت در معادل ابجد

کبالت
  • 453
حل جدول

کبالت در حل جدول

فرهنگ معین

کبالت در فرهنگ معین

  • (کُ) [فر.] (اِ.) فلزی سفید و مایل به قرمز، سخت و شکننده.
لغت نامه دهخدا

کبالت در لغت نامه دهخدا

  • کبالت. [ک ُ] (فرانسوی، اِ) فلزی است سفید مایل به سرخی، سخت و شکننده که شماره ٔ اتمی آن 27 است و در 1490 درجه می گدازد. وزن مخصوصش 8/8 است. این فلز با مس و آهن و فولاد بصورت آلیاژ در می آید. در جوهر شوره (اسید) ازتیک (اسید نیتریک) حل می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کبالت در فرهنگ عمید

  • عنصر فلزی سفیدرنگ، سخت، چکش‌خوار، قابل مفتول شدن، نامحلول در آب، و محلول در اسید ازتیک که در تهیۀ برخی آلیاژها، رنگ‌ها، و جلادهنده‌ها به کار می‌رود،
    * کبالتِ ۶۰: کبالت رادیواکتیو که در معالجۀ سرطان از آن استفاده می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

کبالت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کبالت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی بر گرفته از واژه ی یونانی } کوبوید { به آرش دیو کان ها دیو کان هم آوای سیستان از توپال ها (اسم) فلزی سفید و مایل بقرمز رنگ. سخت و شکننده که شماره اتمی آن ‎27 میباشد. در اسید ازتیک حل میشود و در 1490 درجه ذوب میگردد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید