معنی کایت

کایت
معادل ابجد

کایت در معادل ابجد

کایت
  • 431
حل جدول

کایت در حل جدول

  • نوعی وسیله پرواز
فرهنگ معین

کایت در فرهنگ معین

  • (یْ) [انگ. ] (اِ. ) وسیله ای برای پرواز انفرادی به وسیله بادبان یا بال هایی بسیار بزرگ. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کایت در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید