معنی کاوس

کاوس
معادل ابجد

کاوس در معادل ابجد

کاوس
 • 87
حل جدول

کاوس در حل جدول

لغت نامه دهخدا

کاوس در لغت نامه دهخدا

 • کاوس. [وو] (اِخ) پادشاه ایران و پسر کیقباد. (ولف). کاووس. کیکاوس:
  از آواز ابریشم و بانگ نای
  سمن عارضان پیش کاوس بپای.
  فردوسی.
  نخستین چوکاوس با آفرین
  کی آرش دوم بد، سوم کی پشین.
  فردوسی.
  چو کاوس روی کنیزک بدید
  دلش مهر و پیوند او برگزید.
  فردوسی.
  کاوس درفراق سیاوش به اشک خون
  با لشکری چه کرد بتنها من آن کنم.
  خاقانی.
  رجوع به کاووس شود. توضیح بیشتر ...
 • کاوس. [وو] (اِخ) قابوس. رجوع به قابوس شود.

 • کاوس. [وو] (اِخ) دهی از بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان. دارای 75 تن سکنه، آب آن از چشمه و محصول عمده اش غله، توتون، چغندرقند و حبوب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه