معنی کاهان

کاهان
معادل ابجد

کاهان در معادل ابجد

کاهان
 • 77
حل جدول

کاهان در حل جدول

 • روستایی از توابع بخش خوشاب شهرستان سبزوار
لغت نامه دهخدا

کاهان در لغت نامه دهخدا

 • کاهان. (نف، ق) در حال کاستن. (یادداشت مؤلف). کاهنده. کم کننده. کوتاه کننده.
  - عمرکاهان، کاهنده ٔ عمر. مرگ آور. کوتاه کننده ٔ زندگانی:
  اژدها گرچه عمرکاهان است
  هم نگهبان گنج سلطان است.
  سنایی.
  || در حال کاسته شدن. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کاهان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کاهنده، کم و کوتاه کننده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید