معنی کاه

کاه
معادل ابجد

کاه در معادل ابجد

کاه
 • 26
حل جدول

کاه در حل جدول

فرهنگ معین

کاه در فرهنگ معین

 • [په. ] (اِ. ) علف خشک. ، از ~ کوه ساختن کنایه از: چیزی را بیش از حد بزرگ یا مهم جلوه دادن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کاه در لغت نامه دهخدا

 • کاه. (اِ) هندی باستان کاشه، پهلوی کاه، کردی که. (حاشیه ٔ برهان چ معین). علف خشک را گویند. (برهان). ساقه ٔ گندم و جو خشک شده و در هم کوفته. قطعات خشک ساقه ٔ گندم و جو و برخی گیاهها:
  بچشمت اندر بالار ننگری تو به روز
  به شب به چشم کسان اندرون ببینی کاه.
  رودکی.
  بدو گفت: کاه آرو اسبش بمال
  چو وقت جو آید بکن در جوال.
  فردوسی.
  کاهی است تباه این جهان ولیکن
  در پیش خر و گاو زعفران است.
  ناصرخسرو.
  سوی گاو یکسان بود کاه و دانه
  به کام خر اندر چه میده چه جودر. توضیح بیشتر ...
 • کاه. (نف مرخم) مخفف کاهنده. (یادداشت مؤلف). بصورت مزید مؤخر در ترکیبات آید: جانکاه، عمرکاه، انده کاه، محنت کاه. (از یادداشتهای مؤلف). رجوع به هر یک از این کلمات شود. توضیح بیشتر ...
 • کاه. (اِ) در طوالش درخت زیرفون راکاه نامند. (یادداشت مؤلف). رجوع به زیرفون شود. توضیح بیشتر ...
 • کاه. (اِخ) دهستانی است از بخش داورزن شهرستان سبزوار. دارای 9692 تن سکنه است. آب آن ازقنوات و محصول عمده اش غله و پنبه است. این دهستان شامل 13 آبادی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاه در فرهنگ عمید

 • ساقه‌های خشک‌شده و کوبیدۀ گندم یا جو که معمولاً به مصرف خوراک دام می‌رسد،. توضیح بیشتر ...
 • =کاستن

  کاهنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): جان‌کاه،
فارسی به انگلیسی

کاه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کاه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کاه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

کاه در تعبیر خواب


 • 1ـ دیدن کاه در خواب، نشانه آن است که زندگی شما به بیهودگی کشیده خواهد شد.

  2ـ اگر خواب ببینید توده ای کاه در آتش میسوزد، علامت آن است که ایامی همراه با شادمانی پیش روی شما خواهد بود.

  3ـ اگر خواب ببینید به دامها کاه میدهید، نشانه آن است است که مایحتاج نزدیکان خود را بخوبی تأمین خواهید کرد.

  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

کاه در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کاه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

کاه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید