معنی کامجو

کامجو
معادل ابجد

کامجو در معادل ابجد

کامجو
 • 70
حل جدول

کامجو در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کامجو در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خوشگذران، عشرت‌طلب، عیاش، کامران، کامروا، کام‌طلب، مرادطلب، هوس‌ران، هوسباز،
  (متضاد) نامراد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

کامجو در فرهنگ معین

 • (ص فا.) خوش گذران.
لغت نامه دهخدا

کامجو در لغت نامه دهخدا

 • کامجو. (نف مرکب) جوینده ٔ تمتع و عیش و عشرت. (ناظم الاطباء). رجوع به کامجوی شود:
  وصل زن هرچند باشد پیش مرد کامجو
  روح راحت را کفیل و نقد عشرت را ضمان.
  اوحد سبزواری. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کامجو در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

کامجو در نام های ایرانی

 • پسرانه، آن که به دنبال عیش و خوشی است
فرهنگ فارسی هوشیار

کامجو در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جوینده تمتع و عیش و عشرت برمراد و آرزو رسیده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه