معنی کالیبر

کالیبر
معادل ابجد

کالیبر در معادل ابجد

کالیبر
  • 263
حل جدول

کالیبر در حل جدول

  • قطر داخلى دهانه سلاح
  • قطر دهانه توپ
  • قطر داخلی دهانه لوله تفنگ
فرهنگ معین

کالیبر در فرهنگ معین

  • (بْ) [فر.] (اِمر.) قطر دهانه لوله توپ یا تفنگ.
لغت نامه دهخدا

کالیبر در لغت نامه دهخدا

  • کالیبر. (فرانسوی، اِ) بمعنی قطر درونی استوانه. قطر درونی احجام استوانه ای: کالیبر لوله ٔ تپانچه، کالیبر لوله ٔ تفنگ و توپ و غیره. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کالیبر در فرهنگ عمید

  • قطر داخلی لولۀ اسلحه،
فارسی به انگلیسی

کالیبر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کالیبر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کالیبر در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

کالیبر در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه