معنی کالار

کالار
معادل ابجد

کالار در معادل ابجد

کالار
  • 252
حل جدول

کالار در حل جدول

فرهنگ معین

کالار در فرهنگ معین

  • آبکند عمیق که اسب و سوار از آن گذر نتواند کرد، تخته سنگ پهن و نازک. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کالار در لغت نامه دهخدا

  • کالار. (اِ) آب کندی را گویند که بسیار عمیق باشد و از کنار تا کنار او آن مقدار باشد که اسب و آدم نتواند جست. (برهان). || تالاب بزرگ که اسب و آدم از آن نتواند گذرد. || تخته سنگ تنگ و نازکی را نیز گویند که بر روی مردروهای زیر حمام و جویهای آب پوشند. (برهان). سنگ نازک چون آجر که روی جوی را پوشانند. تَلَه (در تداول مردم قزوین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کالار در فرهنگ عمید

  • تخته‌سنگ پهن و نازک،
فارسی به انگلیسی

کالار در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید