معنی کاظمین

کاظمین
معادل ابجد

کاظمین در معادل ابجد

کاظمین
  • 1021
حل جدول

کاظمین در حل جدول

  • از شهرهای مذهبی عراق
لغت نامه دهخدا

کاظمین در لغت نامه دهخدا

  • کاظمین. [ظِ م َ] (اِخ) امام موسی (ع) و امام محمد تقی (ع). (فرهنگ نظام ذیل لغت کاظم). در ائمه ٔ اثنی عشریه لقب جوادین است چون لقب هر دو امام کاظم است. توضیح بیشتر ...
  • کاظمین. [ظِ] (ع ص، اِ) ج ِ کاظم.
    - کاظمین غیظ، فروخورندگان خشم. و رجوع به کاظم شود. توضیح بیشتر ...
  • کاظمین. [ظِ م َ] (اِخ) کاظمیه. شونیزی صغیر. (تاریخ کاظمین ص 16). مدفن امام موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی (ع) که شهر کوچکی است پهلوی بغداد. (فرهنگ نظام ذیل لغت کاظم). مقابر قریش است که سپس مدفن حضرت امام موسی الکاظم امام هفتم شیعه ٔ اثناعشریه و حضرت ابوجعفر امام محمدتقی گردیده و به کاظمین یا مشهد کاظمین مشهور شده. در باب موقع کاظمین در کتاب «تاریخ کاظمین » آمده است: «با توجه به اینکه در میانه ٔ مشاهد پنجگانه ٔ عراق مشهد کاظمین از همه زیباتر است و شهر کاظمیه هم از بلاد مستحدثه ٔ اسلامی میباشد و اگر هم یکی دوقرن به علل سیاسی و جهات مذهبی و یا ناامنی تهی از سکنه افتاده و یکی دو قرن هم عمران آنجا محدود و جمعیت آنجا مرکب از خدام مشهد و عمله ٔ موتی و متصدیان سراهای زواری و رباطهای مسافری گشته بوده، طولی نکشیده که توجه امامیه بدین نقطه منعطف و تدریجاً جمعی ازشیعیان مقیم بغداد بواسطه ٔ ضیق مکان و نداشتن خانه و گرانی ارزاق و اختلافات مذهبی از بغداد به کاظمیه منتقل و بساختن خانه و لانه پرداختند و جمعی از اهالی هم در پرتو عقاید مذهبی از آنجایی که مجاورت بقعه ٔ امامین همامین را خوش داشته، میمون می پنداشتند برای سکونت خویش در حوالی مشهد کاظمین بناهائی احداث کردند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

کاظمین در فرهنگ فارسی آزاد

  • کاظمین، دو کاظم- نام شهر کوچکی در شمال و نزدیک بغداد است که محل دفن دو کاظم یعنی امام هفتم و امام نهم می باشد. جمال کبریا‏ حضرت بهاءالله بعد از ورود به مدنیه الله به کاظمین تشریف بردند ولی بعد از یکماه بخواهش اولیای امور به بغداد مراجعت فرمودند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید