معنی کاظمین

لغت نامه دهخدا

کاظمین

کاظمین. [ظِ] (ع ص، اِ) ج ِ کاظم.
- کاظمین غیظ، فروخورندگان خشم. و رجوع به کاظم شود.

کاظمین. [ظِ م َ] (اِخ) کاظمیه. شونیزی صغیر. (تاریخ کاظمین ص 16). مدفن امام موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی (ع) که شهر کوچکی است پهلوی بغداد. (فرهنگ نظام ذیل لغت کاظم). مقابر قریش است که سپس مدفن حضرت امام موسی الکاظم امام هفتم شیعه ٔ اثناعشریه و حضرت ابوجعفر امام محمدتقی گردیده و به کاظمین یا مشهد کاظمین مشهور شده. در باب موقع کاظمین در کتاب «تاریخ کاظمین » آمده است: «با توجه به اینکه در میانه ٔ مشاهد پنجگانه ٔ عراق مشهد کاظمین از همه زیباتر است و شهر کاظمیه هم از بلاد مستحدثه ٔ اسلامی میباشد و اگر هم یکی دوقرن به علل سیاسی و جهات مذهبی و یا ناامنی تهی از سکنه افتاده و یکی دو قرن هم عمران آنجا محدود و جمعیت آنجا مرکب از خدام مشهد و عمله ٔ موتی و متصدیان سراهای زواری و رباطهای مسافری گشته بوده، طولی نکشیده که توجه امامیه بدین نقطه منعطف و تدریجاً جمعی ازشیعیان مقیم بغداد بواسطه ٔ ضیق مکان و نداشتن خانه و گرانی ارزاق و اختلافات مذهبی از بغداد به کاظمیه منتقل و بساختن خانه و لانه پرداختند و جمعی از اهالی هم در پرتو عقاید مذهبی از آنجایی که مجاورت بقعه ٔ امامین همامین را خوش داشته، میمون می پنداشتند برای سکونت خویش در حوالی مشهد کاظمین بناهائی احداث کردند. این جمعیت غالب شب ها را در کاظمیه بیتوته کرده، روزها جهت کسب معاش به بغداد میرفتند و در نتیجه کاظمیه توسعه یافته احداث راه آهن میانه ٔ محله ٔ کرخ بغداد و کاظمیه برای ایاب و ذهاب واگون اسبی هم بیش از پیش موجب عمران کاظمین شد و غالب تجار شیعه بالخصوص ایرانیان مقیم بغداد را از آنجا بکاظمیه کشانید و هرچندکه از تاریخ حدوث شهر کنونی کاظمین بیش از دو قرن نمیگذرد ولی باید دانست که این شهر بارها از نظر آبادی و عمران و کثرت سکنه واجد اهمیت گردید و پس از چندی بواسطه ٔ برخی سوانح و ایجاد بعض انقلابات و اختلافات مذهبی و مسلکی دیگر باره ویران و تهی از سکنه گردیدو باز هم پس از رفع انقلابات در پرتو عقیده و ایمان از نو آبادان شد و بیش از پیش سکنه یافته است و در هر حال جایگاه فرقه ٔ جعفریه و آشیانه ٔ علویه و مرکز ثقل علمای امامیه بوده است. (از تاریخ کاظمین ص 11).

کاظمین. [ظِ م َ] (اِخ) امام موسی (ع) و امام محمد تقی (ع). (فرهنگ نظام ذیل لغت کاظم). در ائمه ٔ اثنی عشریه لقب جوادین است چون لقب هر دو امام کاظم است.


کاظمیه

کاظمیه. [ظِ می ی َ] (اِخ) کاظمین. رجوع به کاظمین شود.

فرهنگ فارسی آزاد

کاظمین

کاظمین، دو کاظم- نام شهر کوچکی در شمال و نزدیک بغداد است که محل دفن دو کاظم یعنی امام هفتم و امام نهم می باشد. جمال کبریا‏ حضرت بهاءالله بعد از ورود به مدنیه الله به کاظمین تشریف بردند ولی بعد از یکماه بخواهش اولیای امور به بغداد مراجعت فرمودند،

حل جدول

کاظمین

از شهرهای مذهبی عراق


نجف ، سامره ، کربلا ، کاظمین

از شهرهای مذهبی عراق


نجف، سامره، کربلا، کاظمین

از شهرهای مذهبی عراق

از مذهبی عراق


شهری در عراق

کاظمین


از شهرهای مذهبی عراق

کاظمین


شهر مذهبی عراق

کاظمین


از مذهبی عراق

نجف، سامره، کربلا، کاظمین

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

کاظمین

1021

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری