معنی کاشان

کاشان
معادل ابجد

کاشان در معادل ابجد

کاشان
 • 372
حل جدول

کاشان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

کاشان در لغت نامه دهخدا

 • کاشان. (اِ) کاشانه. خانه:
  بسته پیشت کمر دوپیکروار
  بت مشکوی و لعبت کاشان.
  مسعودسعد.
  || منزل زمستانی. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • کاشان. (اِخ) شهری است بسیارنعمت. و از آنجا دبیران و ادیبان بسیار خیزند و اندر وی کژدم بسیار خیزد. (حدود العالم ص 143). شهری است در ماوراءالنهر و وادی اخسیکت دم دروازه ٔ آن واقع شده. (معجم البلدان). نسبت بدان کاشانی و کاشی هم آمده است.
  از سمرقند بسی کس بدعای تو شدند
  بزیارتگه کاشان و عبادتگه اوش.
  سوزنی.
  و رجوع بماده ٔ ذیل شود. توضیح بیشتر ...
 • کاشان. (اِخ) ده کوچکی است از دهستان احمدی بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس، واقع در 125هزارگزی خاور حاجی آباد و 35هزارگزی باختر راه مالرو گلاشکرد به شمیل. کوهستانی و گرمسیر و دارای 38 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • کاشان. (اِخ) (شهرستان) کاشان یکی از شهرستانهای استان دوم و حدود آن به شرح زیر است:از طرف شمال و شمال باختری به شهرستان قم. از طرف خاور و شمال خاوری بدشت کویر. از طرف جنوب خاوری به بخش اردستان. از طرف جنوب به دهستانهای مورچه خورت و ده حق علوی از شهرستان اصفهان. از طرف باختر به شهرستانهای گلپایگان و محلات. قسمت باختری منطقه ٔ کوهستانی و قسمت خاوری جلگه است که منتهی بدشت کویر میگردد.
  آب و هوا: هوای شهرستان کاشان مانند سایر شهرستانهای مرکزی کشور نسبت به پست و بلندی متغیر است بدین معنی که قسمت های مرتفع، سردسیر و دامنه ها معتدل و جلگه مخصوصاً حاشیه ٔ کویر گرمسیر است. توضیح بیشتر ...
 • کاشان. (اِخ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان اهر، واقع در 8500 گزی باختری اهر ویک هزارگزی ارابه رو تبریز به اهر. کوهستانی و معتدل و دارای 212 تن سکنه است. آب از رودخانه ٔ آرغان چشمه دارد. محصول آن غلات و حبوبات و سر درختی و شغل اهالی زراعت و گله داری است. صنایع دستی اهالی گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
 • کاشان. (اِخ) شهر کاشان یکی از قدیمترین شهرهای ایران در 205هزارگزی جنوب قم و 252هزارگزی جنوب تهران در دامنه ٔ خاوری سلسله جبال مرکزی کشور واقع است، مختصات جغرافیائی آن به شرح زیر است: طول 51 درجه و 27دقیقه. عرض 33 درجه و 59 دقیقه. ارتفاع 945 گز مرتفعتر از سطح اقیانوس (215 گز از تهران پست تر است). اختلاف ساعت کاشان با طهران تقریباً 6 ثانیه است. در طهران ساعت 12 و در کاشان ساعت 12 و 6 ثانیه است. جمعیت شهر کاشان بموجب صورت اداره ٔ آمار 54660 نفر بشرح زیر است: 26632 ذکور و 28028اناث ولی چون در سالهای اخیر اغلب در طهران ساکن شده اند فعلاً بیش از 50هزار سکنه ندارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاشان در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

کاشان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) خانه کاشانه: } بسته پیشت کمر دو پیکر وار بت مشکوی و لعبت کاشان. { (مسعود سعد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

کاشان در فرهنگ فارسی آزاد

 • کاشان -. نور علی شیبانی و شاعر پُر احساس و مبلغ مضطهر جناب میرزا ماشاء اله لقائی و شاعر شهیر جناب میرزا علی محمد ادیب بیضائی و مبلغ فاضل و جانفشان امرالله جناب میرزا حسن نوش آبادی و جناب آقا یهودا اسرائیلی پدر جناب میرزا الیاس میثاقیه که بنام "عبدالمیثاق" از یراعه مرکز میثاق مفتخر گردید و جناب میرزا یعقوب متحده آخرین شهید شیدائی عهد عهد و برادرشان جناب خواجه ربیع و جناب میرزا ریحان ریحانی و جناب میرزا محمود فروغی و شهید مجید جناب دکتر سلیمان برجیس و بزرگوارانی دیگر که اسماء و احوالشان در تاریخ امر مسطور است. توضیح بیشتر ...
 • کاشان، شهری است قدیمی در شمال شرقی اصفهان که از بدو ظهور جمال رحمنَ‏ مؤمنینی مخلص و جانفشان و دلباخته یوسف یزدان از آن شهر ایمان برخاسته اند که از آن جمله اند جناب میرزا جانی پَرْپای کاشانی از اوّلین مؤمنین عهد اعلی که در واقعه رمی شاه در سیاه چال مسجون و بموهبت شهادت کبری فی سبیل الله فائز شدند و دیگر جناب حاج محمد اسمعیل ذبیح برادر تنی حاج میرزا جانی و جناب فاضل شیخ شهید مازگانی و جناب حاج محمدرضای کاشانی شهید و از متأخرین جناب میرزا علی اکبر نطقی و جناب میرزا محمدعلی منزوی و جناب میرزا محمد آزردگان و شاعر شیرین بیان جناب نورعلی شیبانی و شاعر پُر احساس و مبلغ مُضطهد جناب میرزا ماشاءالله لقائی و شاعر شهیر جناب میرزا علی محمد ادیب بیضائی و مبلغ فاضل و جانفشان امرالله جناب میرزا حسن نوش آبادی و جناب آقا یهودا اسرائیلی پدر جناب مبرزا الیاس میثاقیه که بنام " عبدالمیثاق" از یرائه مرکز میثاق مفتخر گردید و جناب میرزا یعقوب متحده آخرین شهید شیدائی عهدِ عهد و برادرشان جناب خواجه ربیع و جناب میرزا ریحان ریحانی و جناب میرزا محمود فروغی و شهید مجید جناب دکتر سلیمان برجیس و بزرگوارانی دیگر که اَسْماء و احوالشان در تاریخ امر مسطور است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید