معنی کاسپین

کاسپین
معادل ابجد

کاسپین در معادل ابجد

کاسپین
  • 143
حل جدول

کاسپین در حل جدول

  • نام دیگر دریای خزر
لغت نامه دهخدا

کاسپین در لغت نامه دهخدا

  • کاسپین. [ی َ] (اِخ) نام طایفه ای بوده که در سواحل جنوبی بحر خزرسکنی داشته اند. (التدوین). طایفه ٔ کاسپین که از شعب مارد یا مازد است از شعب دیگر جری تر و پر دل تر بوده اند و غالباً از کوهستان مازد تجاوز کرده بطرف جلگه های سمت جنوب کوه مازد بتاخت میرفته اند و شهر قزوین را بعضی از محققین مسکن طایفه ٔ کاسپین میدانند. (التدوین). پروفسور هرتسفلد گوید: اگر اسمی باید به سکنه ٔایران قبل از آریائی ها داده شود کلمه ٔ کاسپین شایسته است. توضیح بیشتر ...
  • کاسپین. [ی َ] (اِخ) (خلیج...) رجوع به کاسپین (دریا) شود.

  • کاسپین. [ی َ] (اِخ) (دریای ِ. ) دریای کاسپین در نقطه ای که بمحاذات قسمت بالای هیرکانی (ایالت گرگان) میرسد در واقع صورت دریا بخود میگیرد و این صورت را تا پای کوهستان مدی (ماد) و ارمنستان دارد زیرا که قسمت سفلای این کوهسار بشکل هلال است و درست در کنار دریا ختم میشود و فی الحقیقه عمق خلیج کاسپین رامیسازد. در این سواحل چون از دریا بجانب قله ٔ کوه برویم طوایف مختلف می بینیم که متدرجاً بر دامنه ها قرار دارند. (کرد و پیوستگی نژادی او ص 162- 163). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید