معنی کاسنی

کاسنی
معادل ابجد

کاسنی در معادل ابجد

کاسنی
  • 141
حل جدول

کاسنی در حل جدول

فرهنگ معین

کاسنی در فرهنگ معین

  • (اِ. ) گیاهی است علفی و پایا از تیره مرکبان که در حقیقت سردسته این تیره است. دارای ساقه خشن و برگ های تلخ مزه و پوشیده از کرک. گل های آبی و گاه سفید و قرمز دارد. برگ های این گیاه در تداوی بیماران مبتلا به تب نوبه مورد استفاده قرار می گیرد، تلخک. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کاسنی در لغت نامه دهخدا

  • کاسنی. (اِ) کسنه. کسنی. (برهان). کاشنی. (هرمزدنامه ص 90). گیاهی که به تازی هندبا گویند و قسمی از آن دوائی و قسمی مزروع و برگهای آن مأکول. (ناظم الاطباء). از انواع زبانه گلی ها و دارای گلهای آبی رنگ و برگهای بریده که بسیار تلخ است و بعضی جنسهای آن را میکارند (گیاه شناسی گل گلاب ص 262) گیاهی است علفی ارتفاعش بین 0/5 تا 1/5 متر. ریشه اش دارای شیرابه ای شیری رنگ میباشد. برگهایش متناوب و پوشیده از تارهای فراوان در اطراف رگبرگ میانی است. توضیح بیشتر ...
  • کاسنی. [س َ] (ص نسبی) مردمی را گویندکه بقریه ٔ کاسن منسوبند که قریه ای است از قرای سمرقند. (برهان). منسوب به قریه ٔ کاسن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاسنی در فرهنگ عمید

  • گیاهی خودرو با برگ‌های کرک‌دار، ساقه‌ای کوتاه، و گل‌های آبی که ریشه، برگ، و دانۀ آن مصرف دارویی دارد، تلخک، تلخ‌جوک، تلخ‌جکوک، انگوپا، انوپا، هندبید. δ هرگاه دانه‌های تلخ آن با گندم مخلوط و آرد شود طعم آرد را تلخ می‌کند،. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

کاسنی در خواص گیاهان دارویی

  • برای خاموش کردن التهابات داخلی، فشار خون، غلظت خون، زیادی چربی خون، خشکی دهان، تکرر و سوزش ادرار، التهابات دستگاه تناسلی، خارش و ناراحتی های پوستی، کهیر و آلرژی موثر است. دوست و مشوق کبد ونارسایی آن است. برای صاحبان مزاج گرم دارویی انتخابی است. توضیح بیشتر ...
  • تب را سودمند است. مقوی جگر ومسکن تشنگی والتهاب معده است. دم کرده برگ یا ریشه کاسنی در تقویت هاضمه و دفع تب نافع است. برای رفع ورم و درد مفاصل مفید است. انسدادهای عروق را باز می کند. برای سرد مزاجان به اندازه سایر سبزیجات سرد مضر نیست. اگر کاسنی را با سرکه خورند شکم بند می آید. بهترین فصل مصرف آن تابستان است. مفید برای مزاج گرم وجگر است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

کاسنی در فرهنگ گیاهان

گویش مازندرانی

کاسنی در گویش مازندرانی

  • گیاهی است علفی و پایا از تیره ی مرکبات که در حقیقت سردسته...
فرهنگ فارسی هوشیار

کاسنی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) گیاهی است علفی و پایا از از تیره مرکبا ء که در حقیقت سر دسته این تیره است. ارتفاعش بین 50 سانتیمتر تا 1 متر است و آن بر اثر کشت های متوالی تا 2 متر نیز میرسد. ریشه این گیاه دراز ‎5 ,‎ 0 الی 1 متر و بقطر یک انگشت و رنگش قهو ه یی است. گیاه مزبور قابل انعطاف است. ساقه اش خشن و برگهایش پوشیده از کرک میباشد. برگهای قاعده این گیاه دارای بریدگیهای مشخص ولی برگهای فوقانیش معمولا کوچک و نوک تیز و تقریبا ساقه آغوش است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید