معنی کاستن

کاستن
معادل ابجد

کاستن در معادل ابجد

کاستن
 • 531
حل جدول

کاستن در حل جدول

فرهنگ معین

کاستن در فرهنگ معین

 • (سْ تَ) (مص ل.) کم کردن.
لغت نامه دهخدا

کاستن در لغت نامه دهخدا

 • کاستن. [ت َ] (مص) کاهیده شدن. (انجمن آرا). اکراء. (تاج المصادر بیهقی). خسر. (تاج المصادر بیهقی). خساره. خسران. (دهار). نقصان یافتن. کم شدن. تقلیل. مقابل فزودن و افزودن. کاهیدن. کاهانیدن. کاهش، لازم و متعدی آید:
  کنون خوان و می باید آراستن
  بباید به می غم ز دل کاستن.
  فردوسی.
  کی عیب سرزلف بت از کاستن است
  چه جای به غم نشستن و خاستن است.
  عنصری.
  گرچه اندوه تو و بیم تو از کاستن است
  ای فزوده ز چرا چاره نیابی تو ز کاست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاستن در فرهنگ عمید

 • کم کردن: هرچه از دونان به منّت خواستی / در تن افزودیّ و از جان کاستی (سعدی: ۱۱۲)،
  (مصدر متعدی) کم شدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کاستن در فارسی به انگلیسی

 • Abate, Allay, Alleviate, Allowance, Cut, Cutback, Damp, Dampen, Decrease, Deplete, Drop, Modify, Pare, Save, Slash, Lessen, Take, Lower, Reduce, Remit, Retrench, Slacken, Whittle. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

کاستن در فارسی به عربی

 • اطرح، انخفض، اهدا، تخفیض، خصم، خفف، قصر، قلل، نقصان، هبوط
فرهنگ فارسی هوشیار

کاستن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید