معنی کازیه

کازیه
معادل ابجد

کازیه در معادل ابجد

کازیه
  • 43
حل جدول

کازیه در حل جدول

فرهنگ معین

کازیه در فرهنگ معین

  • (زِ یِ) [فر. ] (اِ. ) جعبه روباز که برای قرار دادن پرونده یا نامه ها جهت اقدام روی میز قرا ر می دهند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کازیه در فرهنگ عمید

  • جعبه‌ای چندطبقۀ برای گذاشتن کاغذ یا پرونده بر روی میز،
فرهنگ فارسی هوشیار

کازیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی جانفجی (نفج کاغذ) جارت (اسم) جا کاغذی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه