معنی کار کشته

کار کشته
معادل ابجد

کار کشته در معادل ابجد

کار کشته
  • 946
حل جدول

کار کشته در حل جدول

فارسی به انگلیسی

کار کشته در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کار کشته در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) مجرب ورزیده آزموده جمع: کار کشتگان.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید