معنی کارگشا

کارگشا
معادل ابجد

کارگشا در معادل ابجد

کارگشا
  • 542
حل جدول

کارگشا در حل جدول

  • مشکل گشا، چاره جو
فرهنگ معین

کارگشا در فرهنگ معین

  • (گُ) (ص فا.) مشکل گشا، چاره جو.
لغت نامه دهخدا

کارگشا در لغت نامه دهخدا

  • کارگشا. [گ ُ] (نف مرکب، اِ مرکب) کارگشای. تسهیل کننده ٔ کار. گشاینده ٔ کار. رجوع به کارگشای شود. || کسی که کارهای مردم را روبراه کند. واسطه. دلال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کارگشا در فرهنگ عمید

  • [عامیانه] کسی که به‌ دیگری کمک می‌کند و کار او را راه می‌اندازد، آن‌که مشکل کسی را برطرف می‌سازد، گشایندۀ کار،
    دلال، واسطه،
    (اسم، صفت) خداوند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

کارگشا در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

کارگشا در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید