معنی کارگردان

کارگردان
معادل ابجد

کارگردان در معادل ابجد

کارگردان
  • 496
حل جدول

کارگردان در حل جدول

فرهنگ معین

کارگردان در فرهنگ معین

  • کسی که انجام کارها را اداره می کند، کسی که بازیگران را راهنمایی می کند و نمایشنامه ها را به روی صحنه می آورد. [خوانش: (گَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کارگردان در لغت نامه دهخدا

  • کارگردان. [گ َ] (نف مرکب، اِ مرکب) کسی که کارها را روبراه میکند. مدیر. سرکار: رجل ٌ قلب، مردی کارگردان. (محمودبن عمر ربنجنی). || در تداول امروز بکسی گویند که نمایشنامه ها را به روی صحنه می آورد: کارگردان سینما و تآتر و تبلیغات. || ج، کارگردانان: کارگردانان مجلس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کارگردان در فرهنگ عمید

  • (سینما) آن‌که فیلمی را تهیه کرده و آن‌را بر صحنه می‌آورد،
    آن‌که کاری یا جایی را اداره می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کارگردان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کارگردان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کارگردان در فارسی به عربی

اصطلاحات سینمایی

کارگردان در اصطلاحات سینمایی

  • کارگردان عنصر خلاق ومدیر اصلی خلق فیلم است ومجموعه عوامل فیلم با هدایت وی وظایفشان را با هماهنگی انجام می دهند. مهمترین وظیفه ی کارگردان، انتخاب درست بازیگران، دکوپاژ صحیح وبازی گرفتن درست از بازیگران است. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

کارگردان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید