معنی کارپات

لغت نامه دهخدا

کارپات

کارپات. (اِخ) (جبال...) سلسله جبال واقع در اروپای وسطی مشرف بر جلگه های «اسلوواکی » و «هنگری » و بر نجدهای «ترانسیلوانی »، ممتد از «براتیسلاوا» تا «پورت دوفر» (ابواب الحدیدیه) در ساحل «دانوب »، بطول 1450 هزار گز. مرتفعترین نقطه ٔ آن قله ٔ «تاترا» است.


داسی

داسی. (اِخ) نام ناحیه ای از اروپای باستان میان دانوب و جبال کارپات و دنیسترو لوپن اکزین و تیس.


دروگوبیچ

دروگوبیچ. [دْرُ / دُ گ ُ] (اِخ) شهری است واقع در غرب اوکرائین، اتحاد جماهیرشوروی، جنوب غربی لووف در دامنه ٔ کوههای کارپات شمالی، در حدود 44000 تن سکنه. این شهر عمده ترین مرکز تصفیه ٔ نفت میدانهای نفتی بوریسلاف (غرب اوکرائین در دامنه ٔ جبال کارپات) است و تا قرن 14 م. جزء ناحیه ٔ کیف بود و سپس به لهستان منتقل شد. در 1772 م. به اتریش منتقل شد ولی در 1919 م. به لهستان بازگشت. در 1939 م. جزء اوکرائین شد. (از دائرهالمعارف فارسی).


رابه

رابه. [ب َ] (اِخ) نهری است در لهستان در ناحیه گالیسی که از شمال کوههای کارپات سرچشمه میگیرد و بسوی شمال شرقی جریان می یابد و بعد از طی مجرایی بطول 130 هزارگز (130 کیلومتر) برودخانه ویستول میریزد. (ازقاموس الاعلام ترکی).

حل جدول

کارپات

رشته کوهی در جنوب اروپا

رشته کوهی در جمهوری چک


آلپ ، کارپات ، پیرنه

رشته کوهی در اروپا


رشته کوهی در جمهوری چک

کارپات


رشته کوهی در اروپا

کارپات

آلپ، کارپات، پیرنه


رشته کوهی در جنوب اروپا

کارپات

معادل ابجد

کارپات

624

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری