معنی کارون

کارون
معادل ابجد

کارون در معادل ابجد

کارون
  • 277
حل جدول

کارون در حل جدول

  • از رودهای حوضه خلیج فارس
لغت نامه دهخدا

کارون در لغت نامه دهخدا

  • کارون. (اِخ) (رودخانه ٔ. ) سرچشمه ٔ آن از کوه زرد بختیاری شروع و از جنوب شهرستان شوشتر وارد این شهرستان میشود. این رودخانه در شمال شوشتر به دو قسمت شده که یک شعبه ٔ آن از خاور شوشتر گذشته و به «گرگر» یا «کارون » معروف و دیگری از باختر شوشتر گذشته و «شطیط» نامیده میشود. رود شطیط در 2هزارگزی باختر بندقیر، برود «دز» پیوسته و در جنوب بندقیر بشعبه ٔ اولی «کارون » ملحق و بطرف جنوب سرازیر و پس از عبور از شهرستان اهواز وارد شهرستان خرمشهر شده و بالاخره به شط العرب میریزد. توضیح بیشتر ...
  • کارون. (اِخ) نام یکی از ایستگاههای راه آهن بین اهواز به بندر شاهپور است. این ایستگاه در 821هزارگزی تهران و 2هزارگزی خاور ایستگاه اهواز واقع و جزء شهر اهواز است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
  • کارون. [رُ] (اِخ) یکی از رب النوعهای قدیم یونان بود که او را پسر شب می پنداشتند. (تمدن قدیم، تألیف فوستل دو کولانژ، ترجمه ٔ نصراﷲ فلسفی ص 496). توضیح بیشتر ...
  • کارون. [رُ] (اِخ) اگوستن - ژوزف. متولد به سال 1778، سرهنگ دوم دوره ٔ امپراطوری اول فرانسه. وی به سال 1820 سردسته ٔ توطئه ای موسوم به «بلفور» بود و به سال 1822 تیرباران شد. توضیح بیشتر ...
  • کارون. [کارْوَ] (اِخ) حاکم نشین کانتن «پادوکاله » بخش «بتون ». دارای 16668 تن سکنه است. راه آهن شمال از آن میگذرد. محصول آن زغال سنگ است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید