معنی کارها

حل جدول

کارها

امور


راه‌اندازی کارها

رتق و فتق


رود کارها

امور


راه اندازی کارها

عمل به راه انداختن سامانه های عامل


حل و فصل کارها

فیصله

فارسی به عربی

کارها

علاقه

تعبیر خواب

کارها


کارهای اداری

رسیدگی کردن به آن: فقط به خودتان متکی باشد، فقط روی خودتان حساب کنید

کاری را به اتمام رساندن: ازدواج

کارهای خلاف انجام دادن: اعلان خطر، احتمال ردی

بیش از حد کار داشتن: خوشبختی غیر منتظره


- لوک اویتنهاو

معادل ابجد

کارها

227

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری