معنی کارمایه

حل جدول

کارمایه

انرژی

معادل فارسی انرژی


انرژى

کارمایه


انرژی

کارمایه


برابر پارسى انرژى

کارمایه


معادل فارسی انرژی

کارمایه


برابر فارسی انرژی

کارمایه


برابر پارسی انرژی

کارمایه

مترادف و متضاد زبان فارسی

کارمایه

انرژی، نیرو

فارسی به انگلیسی

فرهنگ عمید

کارمایه

قدرت، توانایی،
مادۀ اصلی،
(فیزیک) انرژی: کار‌مایهٴ حرارتی، کارمایهٴ مکانیکی، کارمایهٴ نوری،

فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

نیرو و انرژی

کارمایه


مزد کار

دستمزد-کارمایه

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

انرژی

کارمایه، نیرو

انگلیسی به فارسی

acoustic energy

کارمایه صوتی

معادل ابجد

کارمایه

277

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری