معنی کاربن

کاربن
معادل ابجد

کاربن در معادل ابجد

کاربن
  • 273
حل جدول

کاربن در حل جدول

فرهنگ معین

کاربن در فرهنگ معین

  • (بُ) [فر. ] (اِ. ) کربن. کاغذ، کاغذی است که یک طرف آن رنگی است و آن را برای کپی برداشتن در هنگام نوشتن مورد استفاده قرار می دهند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کاربن در لغت نامه دهخدا

  • کاربن. [ب ُ] (فرانسوی، اِ) کاربون. کربن. عنصر الالماس. جسم بسیطی که متبلور و بی شکل بصورت الماس و زغال سنگ در طبیعت یافت میشود. || زغال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاربن در فرهنگ عمید

  • نوعی کاغذ به رنگ‌های مختلف که برای تهیۀ چند نسخه از یک متن بین کاغذهای سفید گذاشته می‌شود و در این صورت آنچه در کاغذ رویی نوشته شود، به کاغذهای زیرین هم منتقل می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

کاربن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کاربون، جسم بسیطی که متبلور و بی شکل بصورت الماس و زغال سنگ در طبیعت یافت می شود، کاغذ کپی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید