معنی کارایی

کارایی
معادل ابجد

کارایی در معادل ابجد

کارایی
  • 242
حل جدول

کارایی در حل جدول

فرهنگ معین

کارایی در فرهنگ معین

  • (اِمص.) سودمندی، اثربخش.
فارسی به انگلیسی

کارایی در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید