معنی کارایی

فارسی به انگلیسی

کارایی‌

Competence, Proficiency, Utility

فرهنگ معین

کارایی

(اِمص.) سودمندی، اثربخش.

انگلیسی به فارسی

performance

کارایی


efficiency

کارایی


time efficiency

کارایی زمانی

کلمات بیگانه به فارسی

تاثیر

کارایی

معادل ابجد

کارایی

242

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری