معنی کارابین

فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کارابین

بندقیه قصیره

فرهنگ عمید

کارابین

نوعی تفنگ لوله‌کوتاه سرپر، قرابین،


قرابین

کارابین

حل جدول

کارابین

نوعی تفنگ قدیمی


کارابین ، برنو

نوعی تفنگ قدیمی


نوعی تفنگ قدیمی

کارابین


نوعی تفنگ سرپر

کارابین


تفنگ سر پر قدیمی

کارابین


تفنگ سرپر قدیمی

کارابین

فرهنگ فارسی هوشیار

کارابین

(اسم) نوعی تفنگ کوتاه و سبک که مدتی طولانی مورد استعمال سواره نظام و شکاریان پیاده اروپای غربی بود، نوعی مدبر که در کوهنوردی هنگام استفاده از طناب بکار برند.

انگلیسی به فارسی

carbine

کارابین

معادل ابجد

کارابین

284

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری