معنی کارابین

کارابین
معادل ابجد

کارابین در معادل ابجد

کارابین
  • 284
حل جدول

کارابین در حل جدول

فرهنگ عمید

کارابین در فرهنگ عمید

  • نوعی تفنگ لوله‌کوتاه سرپر، قرابین،
فارسی به انگلیسی

کارابین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کارابین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کارابین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) نوعی تفنگ کوتاه و سبک که مدتی طولانی مورد استعمال سواره نظام و شکاریان پیاده اروپای غربی بود، نوعی مدبر که در کوهنوردی هنگام استفاده از طناب بکار برند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید