معنی کارا

لغت نامه دهخدا

کارا

کارا. (اِخ) بحر منشعب از اقیانوس منجمد شمالی بین ساحل قاره ٔ آسیا و جزایر اطراف.

حل جدول

کارا

دریایى در شمال روسیه

دریایی در شمال سیبری


کارا بودن

کارآیی

فارسی به انگلیسی

کارا

Competent, Effective, Efficient, Functional, Sedulous

ترکی به فارسی

کارا

سیاه 2- خشکی جغرافیا


آنا کارا

قارهء بزرگ


باهتی کارا

تیره بخت


گؤزؤ کارا

خیره چشم


کارا ایکلیمی

اقلیم قاره ای


کارا بورصا

بازارسیاه


کارا کیش

چلهء زمستان


کارا بیبه ر

فلفل سیاه

فرهنگ معین

کارا بودن

(دَ) (مص ل.) آماده انجام کار بودن.

گویش مازندرانی

کارا موج

گاو نری که یک نوبت برای شخم آموزش دیده باشد

معادل ابجد

کارا

222

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری