معنی کاتیون

کاتیون
معادل ابجد

کاتیون در معادل ابجد

کاتیون
  • 487
حل جدول

کاتیون در حل جدول

فرهنگ معین

کاتیون در فرهنگ معین

  • (یُ) [فر.] (اِ.) یونی که بار مثبت دارد. مق. آنیون.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید