معنی ژرف نگری

ژرف نگری
معادل ابجد

ژرف نگری در معادل ابجد

ژرف نگری
  • 1560
حل جدول

ژرف نگری در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ژرف نگری در لغت نامه دهخدا

  • ژرف نگری. [ژَ ن ِ گ َ] (حامص مرکب) تعمق. باریک بینی. ژرف بینی. ژرف اندیشی. غوررسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ژرف نگری در فرهنگ عمید

  • ژرف ‌نگریستن، باریک‌بینی، غوررسی، تعمق،
فارسی به انگلیسی

ژرف نگری در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

ژرف نگری در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه