معنی چینه

چینه
معادل ابجد

چینه در معادل ابجد

چینه
 • 68
حل جدول

چینه در حل جدول

 • دانه، حصار گِلی، دیوار گِلی، طبقه، قشر، لایه
مترادف و متضاد زبان فارسی

چینه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دانه، حصار گلی، دیواره گلی، دیوار گلی، طبقه، قشر، لایه
فرهنگ معین

چینه در فرهنگ معین

 • دانه ای که مرغ از زمین برچیند و بخورد، دیوار گلی، هر طبقه از دیوار گلی. [خوانش: (نِ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

چینه در لغت نامه دهخدا

 • چینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) چنه. دانه ٔ مرغان. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). دانه ای که مرغان خورند. (غیاث اللغات). علف مرغ بود. (اوبهی). دانه که مرغان خورند. آنچه از دانه و جز آن که مرغ به منقار از زمین چیند. (یادداشت مؤلف). در تداول گناباد خراسان دانه ای که به طیور دهند. دان. دانه. چیلک. رجوع به چیلک شود:
  همه کارها را سرانجام بین
  چو بدخواه چینه نهد دام بین.
  اسدی.
  جهان دامداریست نیرنگ ساز
  هوای دلش چینه و دام آز. توضیح بیشتر ...
 • چینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) اسم است از کلمه ٔ چین (از مصدر چیدن) در مقام تخصیص نوع از جنس. رجوع به چین شود.
  - خارچینه، خارچین. ابزار خارکن.
  - موچینه، موچین. آلت کندن موی از رخسار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چینه در فرهنگ عمید

 • دانه‌ای که پرندگان می‌خوردند،
  نوعی دیوار گِلی که سنگ و آجر در آن به ‌کار نمی‌رود و لایه‌های آن را تکه‌تکه بر روی هم می‌چینند،
  هر لایه از دیوار گِلی، دای،
  (زمین‌شناسی) هر ‌طبقه از زمین که از لحاظ آثار و بقایا مربوط به یک دوره است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

چینه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

چینه در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

چینه در گویش مازندرانی

 • حصار یا دیوار گلی، دانه ی پرندگان
فرهنگ فارسی هوشیار

چینه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) دانه ای که مرغ از زمین برچیند و بخورد، هر طبقه از دیوار گلی، دیوار گلی، قسمتی از ساختمان پوسته جامد کره زمین که دارای ساختمان مشابه از لحاظ مواد ترکیبی است و آثار و بقایای فسیل شناسی آن مربوط بیک زمانست طبقه زمین. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

چینه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

چینه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید