معنی چیره

چیره
معادل ابجد

چیره در معادل ابجد

چیره
 • 218
حل جدول

چیره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

چیره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیروز، غالب، چیر، فاتح، فایق، قاهر، متسلط، متغلب، مستولی، مسلط، منتصر،
  (متضاد) مقهور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

چیره در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

چیره در لغت نامه دهخدا

 • چیره. [رَ / رِ] (ص) چیر. مستولی. مسلط. (از برهان). غالب. (غیاث اللغات). پیروز. مظفر. فیروز. (از ناظم الاطباء). قاهر. این کلمه با افعال بودن و آمدن و شدن وکردن و غیره صرف شود. (یادداشت مؤلف):
  دل من پرآزار از آن بدسگال
  نبد دست من چیره بربدهمال.
  بوشکور.
  کجا اشک و خشم است و کین و نیاز
  به پنجم که گردد بر او چیره آز
  تو گر چیره باشی بر این پنج دیو
  پدید آیدت راه کیهان خدیو.
  فردوسی.
  ز مهمان چنان شاد گشتم که شاه
  به جنگ اندرون چیره بیند سپاه. توضیح بیشتر ...
 • چیره. [رِ] (اِخ) دهی است از دهستان برادوست بخش صومای شهرستان رضائیه. در 19هزارگزی جنوب خاوری هشتیان و هزارگزی باختری ارابه رو سرو به نازلو واقع است. 257 تن سکنه دارد. از رود سرو آبیاری میشود. محصولش غلات و توتون است. اهالی به کشاورزی و گله داری اشتغال دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
 • چیره. [رَ / رِ] (هندی، اِ) دستاری که بر سر پیچند. (برهان). به معنی دستار هندی است ولی متأخرین به معنی بستن و پیچیدن بکار برده اند. (از آنندراج). در هندی دستار است. (از فرهنگ نظام). در اردو جیره (نواری که دور دستار بندند). (حواشی برهان چ معین):
  ز عکس ماه و موج آب در شبها بجوش آیم
  که پندارم بت من چیره ٔ زر تار می پیچد.
  سلیم (از آنندراج).
  آسمان بر سر از مه و خورشید
  چیره ٔ زر دگر نمی بندد.
  کلیم (از فرهنگ نظام).
  سپهر بر سر خود چیره ز آفتاب نبست
  که تا کمر بدر مالک الرقاب نبست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چیره در فرهنگ عمید

 • غالب، مسلط، مستولی،

  ماهر،
 • دستار، دستاری که بر سر بپیچند،
فارسی به انگلیسی

چیره در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

چیره در گویش مازندرانی

 • چهره – روی و رخسار
فرهنگ فارسی هوشیار

چیره در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

چیره در فارسی به آلمانی

 • Beherrschend, Dominantly, Hount, Hund (m), Hund
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید