معنی چکمه

چکمه
معادل ابجد

چکمه در معادل ابجد

چکمه
  • 68
حل جدول

چکمه در حل جدول

  • کفش ساق بلند، موزه
فرهنگ معین

چکمه در فرهنگ معین

  • (چَ یا چِ مِ) [تر. ] (اِ. ) کفش ساق بلند که تا زیر زانو می رسد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

چکمه در لغت نامه دهخدا

  • چکمه. [چ َ م َ /م ِ] (ترکی، اِ) در ترکی، موزه را گویند. (آنندراج) (غیاث). مأخوذ از ترکی، موزه ٔ ساقه بلند و کفش مسافر. (ناظم الاطباء). قسمی پوتین ساقه بلند چرمین. پوتین ساقه بلند مخصوصی که معمولاً افسران ارتش یا اشخاص دیگر در اسب سواری پوشند. پای پوش چرمین بلندساق که بیشتر در اسب سواری و چوگان بازی از آن استفاده کنند.
    - چکمه به گردن، کنایه از عذرخواهی و زینهارجویی و پوزش طلبی. و چکمه به گردن انداختن یا چکمه به گردن پیش کسی رفتن نیز اشاره به تسلیم شدن و عذر گناه رفته خواستن است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چکمه در فرهنگ عمید

  • نوعی کفش ساقه‌بلند که ساقۀ آن تا زیر زانو می‌رسد، موزه،
فارسی به انگلیسی

چکمه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

چکمه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

چکمه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قسمی پوتین ساقه بلند چرمی، ساقه بلند و کفش مسافر
فارسی به ایتالیایی

چکمه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه