معنی چپاول

چپاول
معادل ابجد

چپاول در معادل ابجد

چپاول
 • 42
حل جدول

چپاول در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

چپاول در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تاراج، تالان، چپو، غارت، لاش، نهب، یغما، غارتگری
فرهنگ معین

چپاول در فرهنگ معین

 • (چَ وُ) [تر.] (اِ.) غارت، تاراج.
لغت نامه دهخدا

چپاول در لغت نامه دهخدا

 • چپاول. [چ َ وُ] (ترکی، اِ) تاختن فوجی از لشکر جداشده، بر سر مخالف از مسافت بعید. (آنندراج). تاخت وتازگروهی از لشکر از مسافت دور بر سر گروه مخالف. (ناظم الاطباء). || غارت کردن. (فرهنگ نظام). تاراج. تالان. غارت. چپو. یغما. چپاولگری:
  از ترکتاز غمزه ٔ شوخ ستمگرت
  در کشور خرابه ٔ دلهاچپاول است.
  زکی ندیم (از آنندراج).
  || در ترکی بمعنی فوجی است که برای تاختن معین نشده باشد. (فرهنگ نظام). رجوع به چپاول کردن و چپو و تاراج و غارت و یغما و چپاولگری شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چپاول در فرهنگ عمید

 • غارت، یغما، تاراج، چپو،
فارسی به انگلیسی

چپاول در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

چپاول در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

چپاول در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تاختن فوجی از لشکر جدا شده، تاختن گروهی از لشکر از مسافت دور بر سر گروه مخالف، غارت کردن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه