معنی چوبان

چوبان
معادل ابجد

چوبان در معادل ابجد

چوبان
 • 62
حل جدول

چوبان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

چوبان در لغت نامه دهخدا

 • چوبان. (اِ) چوپان. شبان. راعی. شبان و گله بان و محافظ وحارس گوسپندان و اسبان. (ناظم الاطباء):
  به چوبان بفرمود تا هرچه بود
  فسیله بیارد بکردار دود.
  فردوسی.
  گله دار و چوبان همه کشته شد
  سر بخت ایرانیان گشته شد.
  فردوسی.
  چو از روز یک ساعت اندرگذشت
  بیامد بدرگاه چوبان ز دشت.
  فردوسی.
  رجوع به چوپان و شبان شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

چوبان در فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

چوبان در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

چوبان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • شبان، گله بان، محافظ و حارس گوسپندان و اسبان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید