معنی چندکاره

چندکاره
معادل ابجد

چندکاره در معادل ابجد

چندکاره
  • 283
حل جدول

چندکاره در حل جدول

  • معادل فارسی فود پروسسور
مترادف و متضاد زبان فارسی

چندکاره در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • چندمنظوره، چندشغلی، چندپیشگی
فارسی به انگلیسی

چندکاره در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید