معنی چندبر

چندبر
معادل ابجد

چندبر در معادل ابجد

چندبر
  • 259
حل جدول

چندبر در حل جدول

فرهنگ معین

چندبر در فرهنگ معین

  • (چَ بَ) (اِمر. ) سطحی که چند خط مستقیم بر آن محیط باشد، کثیرالاضلاع، چند ضلعی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چندبر در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

چندبر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) سطحی که چند خط مستقیم بر آن محیط باشد کثیر الاضلاع چند ضلعی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید