معنی چمچاره

چمچاره
معادل ابجد

چمچاره در معادل ابجد

چمچاره
  • 252
حل جدول

چمچاره در حل جدول

  • راه چاره پوچ و بیهوده‌ای که در هنگام خشم یا برای شوخی ارائه می‌گردد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

چمچاره در لغت نامه دهخدا

  • چمچاره. [چ ِ رَ / رِ] (اِ) در تداول عامه ٔ تهرانیان، دشنام و نفرین گونه ای است در جواب گوینده ٔ «آره »؛ چنانکه در مثل چون از کسی پرسند: «این کاسه را تو شکستی ؟» و گوید: «آره » بدینگونه پاسخ شنود. نفرینی در پاسخ آنکه به ستیزه گوید: «آره ». (یادداشت مؤلف).
    - چمچاره کن، که در تداول عامه پاسخ یکتن از زیر دستان است که چون گوید «چکار کنم ؟» گویند: «چمچاره کن ». (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چمچاره در فرهنگ عمید

  • در پاسخ کسی به‌صورت پرخاش و دشنام گفته می‌شود: چه کار کنم؟ چمچاره کن!،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

چمچاره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) دشنام و نفرین گونه ایست در پاسخ کسی که گوید آره.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید