معنی چغازنبیل

حل جدول

چغازنبیل

بنایی تاریخی در نزدیکی شهر باستانی شوش


سازنده معبد زیگورات چغازنبیل

اونتاشگال


بناکننده معبد زیگورات چغازنبیل

اونتاشگال


پادشاهی که معبد زیگورات چغازنبیل را بنا کرد

اونتاشگال


پادشاه بزرگ ایلام که معبد زیگورات چغازنبیل را بنا کرد

اونتاش گال

اونتاشگال


بنای تاریخی نزدیک شوش

چغازنبیل


بنایی تاریخی در نزدیکی شوش

چغازنبیل


بنایی تاریخی در نزدیکی شهر باستانی شوش

چغازنبیل


اونتاش گال

پادشاه بزرگ ایلام که معبد زیگورات چغازنبیل را بنا کرد


از آثار تاریخی استان خوزستان

معبد چغازنبیل، آرامگاه یعقوب لیث، آسیاب های آبی دزفول، آرامگاه دانیال نبی، ایوان کرخه، بازار کهنه دزفول، پل بند لشکر، پل سفید اهواز، پل قدیم دزفول، تپه چغامیش، دانشگاه جندی شاپور، شهر باستانی شوش، شهر باستان آسک، کاخ آپادانا، قلعه ارجان، قلعه سلاسل، قلعه شوش، قلعه داودختر، مسجد جامع خرمشهر، مسجد جامع دزفول، مسجد رانگونی ها، موزه شوش

معادل ابجد

چغازنبیل

1103

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری