معنی چارت

چارت
معادل ابجد

چارت در معادل ابجد

چارت
  • 604
حل جدول

چارت در حل جدول

فرهنگ معین

چارت در فرهنگ معین

  • [انگ. ] (اِ. ) نمودار یا طرحی که مجموعه ای از اطلاعات را به صورت فشرده نشان می دهد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

چارت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

چارت در کلمات بیگانه به فارسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید