معنی پیش بینی

پیش بینی
معادل ابجد

پیش بینی در معادل ابجد

پیش بینی
 • 384
حل جدول

پیش بینی در حل جدول

فرهنگ معین

پیش بینی در فرهنگ معین

 • عاقبت اندیشی، حزم، احتیاط. [خوانش: (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

پیش بینی در لغت نامه دهخدا

 • پیش بینی. (حامص مرکب) عمل پیش بین. دوراندیشی. احتیاط. دوربینی. احتیاطکاری. آخربینی. مآل اندیشی. عاقبت اندیشی. (انجمن آرا). عاقبت بینی:
  به پیش بینی آن بیند او که دیده نیند
  منجمان سطرلاب آسمان پیمای.
  فرخی.
  آنجا که پیش بینی باید موفقی
  آنجا که پیشدستی باید مظفری.
  معروفی بلخی.
  سلیمان را از حزم و بیداری و احتیاط و هشیاری و پیش بینی برمک عجب آمد و دل بر وی خوش کرد. (تاریخ برامکه).
  صواب آن شد ز روی پیش بینی
  که امروزی درین منظر نشینی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیش بینی در فرهنگ عمید

 • احتیاط، عاقبت‌اندیشی، مآل‌اندیشی، حزم،

  غیب‌گویی، پیشگویی،
فارسی به انگلیسی

پیش بینی در فارسی به انگلیسی

 • Anticipation, Cast, Expectation, Foresight, Prediction, Prevision, Prognosis, Prognostic, Prognostication, Projection, Prophecy, Speculation. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

پیش بینی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پیش بینی در فارسی به عربی

 • بصیره، توقع، حذر، فرصه
فرهنگ فارسی هوشیار

پیش بینی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • عمل پیش بین عاقبت اندیش دوراندیشی آخربینی: خردمنددی و پیش بینی بود توانایی و پاک دینی بود. (فردوسی) توضیح پیش بینی حدس زدن وقایع آینده است از علل و اسباب و قراین موجودمثلا یک پزشک گاهی از دیدن احوال بیماری میتواند بگوید که از بهبود خواهد یافت یا خواهد مرد. در جنگی که میانه دو دولت در میگیرد از اندازه نیروی آن دو و پافشاری سپاهیان و غیره میتوان گفت فاتح کیست و مغلوب که ک و آن در اصل با پیشگویی که از پیش گفتن وقایع آینده از طریق علوم مکنونه است فرق دارد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

پیش بینی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پیش بینی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید